Nagłówek, jeden - można potraktować, jak tytuł rozdziału w książce

No i tytuł podrozdziału - tych podrozdziałów może być kilka

Tutaj właściwa treść artykułu...


            Obrazek...
          
Przykład wyświetlania strony